Home Club TríSpórt

TríSpórt

0

Is club tríatlan nua-bhunaithe é TríSpórt, lonnaithe i nGaeltacht Chonamara.
Tá sé i gceist ag an gclub infrastruchtúr uil-spórt a chur ar fáil in iarthar na
Gaillimhe, agus freisin roinnt de na lúthchleasaithe is láidre san iarthar a
thabhairt le chéile chun club tríatlan den chéad scoth a bhunú.  Tá fáilte roimh chuile dhuine, agus chuile chaighdeán.

Is féidir clárú leis an gclub ag www.trisport.ie

TríSpórt is a newly-established triathlon club, based in the Conamara Gaeltacht. As well as providing a multi-sport infrastructure in west Galway, TríSpórt is also bringing together some of the strongest athletes in the west in order to create a first-class and high-profile triathlon and adventure racing club.  All new members are welcome, regardless of ability.

 You can register as a member at www.trisport.ie